Blaasontsteking

Blaasontsteking bij de kat kan ontstaan door gruis of blaassteentjes. Soms hebben katten last van een blaasontsteking, waarbij geen oorzaak gevonden wordt. Een derde (weinig voorkomende) oorzaak is een bacteriële infectie die vaak vanaf de penis of vagina afkomstig is en 'opkruipt' naar de blaas.

Als er gruis in de blaas aanwezig is, dan schuurt dit over het slijmvlies van de blaas, waardoor de wand alleen maar meer geïrriteerd raakt. Een groot probleem bij katers met gruis is dat het gruis kan vastlopen in de plasbuis en de kater daardoor niet meer kan plassen. Als dit te lang duurt (een aantal uur kan al genoeg zijn), kan de kat erg ziek worden en zelfs komen te overlijden. Wees dus alert, een kater die niet kan plassen is altijd een spoedgeval !
Bij de poes is de plasbuis wijder dan bij de katers, dus zien we eigenlijk zelden tot nooit dat er gruis vastloopt.
DGC Nicolaï Anti-Blaasgruis dieet DGC Nicolaï Anti-Blaasgruis dieet

De klinische verschijnselen van een blaasontsteking zijn als volgt:

  • vaak plassen
  • kleine beetjes plassen
  • vaak naar de kattenbak lopen om te plassen, terwijl er geen urine komt (verhoogde drang)
  • sommige katten gaan echt schreeuwen als ze op de kattenbak zitten
  • soms meer drinken

Het vaststellen van een blaasontsteking kan door het onderzoeken van de urine. Het best is de urine in de ochtend te verzamelen. Voor de kat bestaan er plastic korreltjes, die je in een schone en droge kattenbak doet. De kat plast over deze korreltjes, de urine loopt hier tussendoor naar de bodem van de kattenbak en met een bijgeleverd pipetje en buisje kan de urine verzameld worden.

Een blaasontsteking bij de kat wordt niet (meer) met antibiotica behandeld, aangezien er zelden een bacteriële oorzaak aan ten grondslag ligt. De kat moet wel ontstekingsremmers mee (die ook pijnstillend werken) en tabletjes die de flora van de blaas (alsmede het slijmvlies) herstellen. Als er kristallen in de urine zijn gevonden, dan zal het voer ook aangepast moeten worden. Aangezien een kat uit het niets gruis kan vormen (zonder dat er een ontsteking aanwezig is), zal de kat levenslang op dit dieet gezet moeten worden. De urine zal na ongeveer een week opnieuw gecontroleerd moeten worden of dat de ontsteking weg is. Als de kat ook speciaal voer mee krijgt, dan zal de urine op latere tijdstippen ook gecontroleerd moeten worden op kristallen.

Plastic korreltjes voor in de kattenbak