delen via:

Kennelhoest

Kennelhoest wordt veroorzaakt door een combinatie van factoren. Naast virussen en bacteriën spelen ook stress, hygiëne en huisvesting een rol. De belangrijkste verwekkers zijn de bacterie Bordetella bronchiseptica en het paraïnfluenzavirus.
Kennelhoest wordt overgedragen door rechtstreeks contact (snuffelen aan elkaar) of via de lucht. Een hoestende hond met kennelhoest sprayt als het ware de infectie rond.

Kennelhoest

Kennelhoest uit zich door een droge, harde hoest. Ook kunnen lange hoestbuien voorkomen die gepaard gaan met kokhalzen of braken. Het hoesten kan soms wekenlang aanhouden met als risico dat het chronisch wordt of dat longontsteking als complicatie kan optreden. Vooral pups of oudere en zwakke dieren hebben hier een grotere kans op.

De behandeling van kennelhoest zal een antibioticum bevatten eventueel gecombineerd

met aanvullende ondersteunende therapie. Als behandeling direct bij de eerste verschijnselen plaatsvindt, is er een grote kans op succes. Als er echter te lang gewacht wordt met behandelen kan de hoest chronisch worden of zich zelfs ontwikkelen tot longontsteking.

Het beste echter is om kennelhoest te voorkomen. Een hond loopt een verhoogd risico op kennelhoest wanneer deze regelmatig in contact komt met andere honden. Wanneer een hond een kennelhoestinfectie heeft doorgemaakt is de kans groot dat de voorste luchtwegen al dan niet blijvend beschadigd zijn. Hoewel vaccinatie tegen kennelhoest geen 100% bescherming geeft, zorgt vaccinatie er in ieder geval voor dat de infectie minder ernstig verloopt. Daarnaast zal in de meeste gevallen de infectie voorkomen kunnen worden. Daarom wordt vaccinatie aanbevolen voor honden die naar een pension gaan, die een hondentraining volgen, die naar shows gaan en voor honden die tijdens het uitlaten en spelen in contact komen met andere honden (uitlaatservices, parken, etc.). Bovendien zijn er tegenwoordig veel pensions die een bewijs van vaccinatie tegen kennelhoest eisen voordat een hond wordt toegelaten in het pension.

Veel gestelde vragen

Wat is kennelhoest?

Kennelhoest is een zeer besmettelijke infectie van de voorste luchtwegen van de hond. Kennelhoest wordt veroorzaakt door een combinatie van factoren. Naast virussen en bacteriën spelen ook stress, hygiëne en huisvesting een rol. De belangrijkste verwekkers zijn de bacterie Bordetella bronchiseptica en het paraïnfluenzavirus.

Wat zijn de verschijnselen van kennelhoest?

Kennelhoest uit zich door een droge, harde hoest. Ook kunnen lange hoestbuien voorkomen die gepaard gaan met kokhalzen of braken. Het hoesten kan soms wekenlang aanhouden met als risico dat het chronisch wordt of dat longontsteking als complicatie kan optreden. Vooral pups of oudere en zwakke dieren hebben hier een grotere kans op.

Hoe krijgt een hond kennelhoest?

Kennelhoest wordt overgedragen door rechtstreeks contact (snuffelen aan elkaar) of via de lucht. Een hoestende hond met kennelhoest sprayt als het ware de infectie rond.

Let op: een hond die kennelhoest heeft gehad kan nog gedurende weken besmettelijk blijven voor andere honden.

Welke honden lopen het meeste risico op kennelhoest?

Hoewel de naam dat wel doet vermoeden, wordt kennelhoest niet alleen in kennels opgelopen. Eigenlijk leveren alle plaatsen waar honden samenkomen - pensions, asielen, shows, hondenscholen, speelweides, hondenuitlaatservices - gevaar op voor een hond. Bepaalde kortsnuitige of kleine rassen hebben hier een verhoogd risico op het krijgen van kennelhoest.

Hoe wordt kennelhoest behandeld?

Als behandeling direct bij de eerste verschijnselen plaatsvindt, is er een grote kans op succes. Als er echter te lang gewacht wordt met behandelen kan de hoest chronisch worden of zich zelfs ontwikkelen tot longontsteking. De behandeling zal een antibioticum bevatten eventueel gecombineerd met aanvullende ondersteunende therapie.

Tip: Als een hond kennelhoest heeft is het belangrijk om hoesten zoveel mogelijk te voorkomen. Het is in dat geval aan te raden om de hond uit te laten met een tuigje of snuitband (zgn. halti) om druk op de luchtpijp te voorkomen.