delen via:

Blaasontsteking bij de hond

Blaasontsteking bij de hond kan ontstaan doordat er een infectie plaatsvindt van buitenaf. Bij de reu kan dit via de penis/plasbuis, bij de teef via de vagina. Aangezien de penispunt en de vagina worden blootgesteld aan de buitenlucht, kan er een bacterie naar binnen sluipen en bij verminderde weerstand een opklimmende infectie van de urinewegen veroorzaken.
DGC Nicolai Anti-Blaasgruis dieet DGC Nicolai Anti-Blaasgruis dieet

De klinische verschijnselen van een blaasontsteking zijn als volgt:

 • Kleine beetjes plassen,
 • Vaak gaan zitten om te plassen, terwijl er geen urine komt (verhoogde drang),
 • Soms meer drinken,
 • Uit huis plassen.

Het vaststellen van een blaasontsteking kan door het onderzoeken van de urine. Het best is de urine in de ochtend rechtstreeks op te vangen bij de hond. Opzuigen van de grond raden we af omdat dit het microscopisch onderzoek beperkt.

Een blaasontsteking bij de hond wordt meestal behandeld met een antibiotica. Als er kristallen in de urine zijn gevonden, dan wordt ook het voer aangepast. Als de hond alleen antibiotica mee krijgt, moet de urine aan het einde van de kuur opnieuw gecontroleerd worden. Om te kijken of de antibiotica heeft aan geslagen. Als u ook speciaal voer mee krijgt, dan zal de urine vaker gecontroleerd moeten worden, om te bepalen of alle kristallen zijn verdwenen.

Het urinemonster wordt onderzocht op:

 • Concentratie: De dichtheid van de urine, een lage concentratie kan duiden op nierproblemen, bijnierproblemen of leverproblemen, vaak zie je dit al zelf, als de urine waterdun is of geel tot donker geel van kleur is.
 • Zuurgraad: Een afwijkende zuurgraad kan duiden op een ontsteking
 • Aanwezigheid van eiwitten: Aanwezigheid van eiwitten kan duiden op een ontsteking of nierproblemen. Vaak is nader onderzoek nodig om de patiënt te blijven opvolgen.
 • Aanwezigheid van suiker: Dit kan duiden op suikerziekte.
 • Aanwezigheid van rode bloedcellen: Bloed in de urine kan duiden op een blaasontsteking, maar het kan ook uit de nieren of urineleiders komen. Bij reuen kan het ook uit de prostaat komen en bij teven uit de baarmoeder.
 • Aanwezigheid op witten bloedcellen: Wijzen in het algemeen op een blaasontsteking. We spreken van een normale blaasontsteking als de infectie alleen in de blaas voorkomt. Wanneer ook het nierbekken ontstoken is (nierbekkenontsteking), dan spreken we van een ernstige blaasontsteking.
 • Microscopisch onderzoek: De urine wordt nagekeken door de SediVue Dx Urine Sediment Analyzer, dit apparaat kijkt na wat er allemaal in het sediment zit, zoals bacteriën, kristallen, rode en witte bloedcellen en bacteriën. Dit apparaat maakt meerdere foto's van het urine sediment, zo kan het sediment makkelijk beoordeeld worden.
 • UA strip:  Is een plastic strip met meerdere gekleurde vakjes, op deze vakjes word urine gedruppeld: er kan getest worden op: Glucose, Bilirubine, Ketonen, Bloed, Ph, Albumine, Creatinine, Nitriet en Leukocyten.
 • Afdraaien van de urine: Mocht de urine nu te troebel zijn of dat we het echt niet vertrouwen dan wordt de urine afgedraaid in de centrifuge en zal de dierenarts zelf met de microscoop het sediment beoordelen.