Vaccineren of titeren, wat is wijsheid?

Er wordt de laatste tijd veel geschreven en gezegd over vaccineren en titeren. We krijgen binnen de praktijk ook steeds meer vragen of het mogelijk is om honden en katten te titeren met VacciCheck, in plaats van elk jaar de standaard vaccinaties toe te dienen. Hoe zit het nu precies en is het echt nodig om elk jaar te vaccineren?

Vaccicheck

Vroeger kregen alle honden standaard een grote cocktail en werden ze elk jaar tegen alle ziektes gevaccineerd. Op dit moment wordt de grote cocktail nog maar één keer per 3 jaar gegeven en de tussenliggende jaren alleen de vaccinatie tegen de ziekte van Weil (leptospirose) en evt. tegen kennelhoest.

Recent is er een snelle en betrouwbare test op de markt gekomen die in de praktijk uitgevoerd kan worden: de VacciCheck. VacciCheck is een titertest voor honden en katten waarmee de aanwezigheid van antistoffen in het bloed gemeten kan worden. Ook de mate van bescherming kan door middel van deze test bepaald worden.

Het is niet mogelijk om voor alle soorten vaccinaties te titeren. Voor de vaccinatie tegen de ziekte van Weil (leptospirose) bij de hond is geen VacciCheck beschikbaar, omdat het een bacteriële ziekte betreft. Hiervoor moet dus elk jaar gevaccineerd worden om uw hond voldoende te beschermen. Voor hondenziekte (distemper), besmettelijke leverontsteking (hepatitis contagiosa canis) en parvo is het wel mogelijk om een titertest uit te voeren.

Een titertest kan om verschillende redenen ingezet worden:

  • Vaccinatie op maat: Niet elke hond heeft om de 3 jaar een cocktailenting tegen hondenziekte, leverontsteking en Parvo nodig, omdat er nog genoeg antistoffen van de vorige enting aanwezig zijn. Dit is vooral belangrijk bij dieren die eerder slecht gereageerd hebben op een vaccinatie of bij dieren die een auto-immuunziekte of epilepsie hebben.
  • Als check bij honden of katten van 1 jaar oud om te bepalen of er voldoende antistoffen zijn aangemaakt bij de vorige vaccinatie en om te bepalen of een boostervaccinatie nodig is.
  • Als check bij oudere dieren om te bepalen of ze voldoende beschermd zijn en of een eventuele hervaccinatie noodzakelijk is. Ook aanstaande moederdieren kunnen vóór de dekking getest worden, zodat ze nog gevaccineerd kunnen worden indien dat nodig is.
  • Het bepalen van de beschermingsgraad bij dieren waarvan de vaccinatiestatus niet bekend is, of waarvan het vaccinatieboekje mogelijk niet correct is.
  • Controle of de vaccinaties zijn aangeslagen.

Om de VacciCheck bij uw hond of kat uit te voeren is het nodig om bloed af te nemen. Één druppel bloed is al voldoende. De test kan direct uitgevoerd worden, maar het bloed kan ook tot 7 dagen bewaard worden, zonder dat dit de resultaten beïnvloedt. Net als een vaccinatie wordt het resultaat in het vaccinatieboekje genoteerd, zodat dit ook voor pensions, shows en wedstrijden geldig is.

Het is ook mogelijk om nog niet gevaccineerde dieren te titeren om te zien of er nog antistoffen van de moeder aanwezig zijn. Het is echter mogelijk dat het vaccin, ondanks een zwakke aanwezigheid van antistoffen van de moeder, toch een immuunrespons opwekt. Door pups op de gebruikelijk 6, 9 en 12 weken leeftijd te vaccineren, wordt de onbeschermde periode tot een minimum beperkt.

Voor katten is er ook een VacciCheck beschikbaar. Hiermee kan de aanwezigheid van antistoffen getest worden tegen het calici virus en herpes virus (beide veroorzakers van niesziekte) en tegen panleukopenie (parvo bij katten). Voor katten geldt ook dat we pas titeren nadat ze als kitten alle vaccinaties gehad hebben.