Bloeddrukmeting

Hoewel bloeddrukmeting bij de mens behoort tot een routineonderzoek, is dit bij dieren nog minder vanzelfsprekend. Toch wordt een bloeddrukmeting aangeraden bij alle oudere dieren, kritieke patiënten en dieren die lijden aan een chronische ziekte.

Hoe meten we de bloeddruk bij dieren?

In onze praktijk maken we gebruik van de Doppler-methode. Hierbij meten we enkel de bovendruk (systolische druk). De systolische bloeddruk is de druk die er heerst op het moment dat het hart samentrekt. Om dit te doen wordt er een cuff rond de voorpoot of de staart geplaatst. Vervolgens gaan we met behulp van het apparaat op zoek naar de bloedstroom. Als we deze gevonden hebben blazen we de cuff op tot we het punt bereikt hebben waarbij de bloedstroom niet meer hoorbaar is (de druk die de cuff uitoefent is dus groter dan de bovendruk geworden). Dan wordt de cuff geleidelijk aan afgelaten totdat we de bloedstroom weer horen. Op dat moment lezen we de systolische bloeddruk af. Dit herhalen we enkele keren (meestal 3 keer) zodat we een gemiddelde waarde kunnen bepalen.

Bloeddrukmeting kat

Om een goede meting uit te voeren is het uiterst belangrijk dat het dier rustig wordt benaderd zodat het zo min mogelijk stress ondervindt. Een normale systolische bloeddruk bij de hond en kat zit rond 135 mm Hg.  Er bestaan wel rasverschillen, zo is de bloeddruk van een windhond hoger (rond 145 mm Hg) dan deze van andere rassen. Een te hoge bloeddruk (hypertensie) kunnen we opdelen in 3 categorieën nl. milde (tussen 150-160 mm Hg), matige (tussen 160-180 mm Hg) en ernstige (>180 mm Hg) hypertensie.

Wat zijn mogelijke oorzaken van een abnormale bloeddruk?

Een te hoge bloeddruk kan veroorzaakt worden door:

  • Nieraandoeningen
  • Een overactieve schildklier (hyperthyroïdie) bij de kat
  • Een slecht werkende schildklier (hypothyroïdie) bij de hond
  • Overgewicht
  • De ziekte van cushing (tumor van de bijnieren/hypofyse waardoor er teveel corticosteroïden geproduceerd worden)
  • Diabetes mellitus

Een te lage bloeddruk (<90 mm Hg) kan veroorzaakt worden door:

  • Shock
  • Een laag circulerend bloedvolume (t.g.v. de ziekte van addison, uitdroging, een maagtorsie,…)
  • Hartfalen
  • Bloedvergiftiging

Wat zijn de gevolgen van een te hoge of te lage bloeddruk?

Zowel een te hoge als een te lage bloeddruk kunnen aanleiding geven tot ernstig orgaanschade. Deze schade bevindt zich vooral ter hoogte van de nieren, hersenen, ogen en het hart. Zo kan een langdurige hoge bloeddruk aanleiding geven tot acute blindheid, herseninfarcten en een vergroting van de hartspier met hartfalen als gevolg.

Waarom en wanneer meten we de bloeddruk?

De meeste aandoeningen die gepaard gaan met een te hoge bloeddruk komen voor op oudere leeftijd. Senioren raden we daarom aan om 2x per jaar de bloeddruk te laten meten. Bij dieren die lijden aan 1 van de bovenstaande aandoeningen is het verstandig iedere 3 maanden de bloeddruk te laten controleren. Ook dieren die medicatie krijgen die de bloeddruk kan beïnvloeden (bv. furosemide, ACE-remmers, corticosteroïden,…) raden we aan iedere 6 maanden de bloeddruk te laten meten.

Wat als mijn dier een te hoge bloeddruk heeft?

Als een te hoge bloeddruk bij uw dier wordt vastgesteld zullen we u eerst en vooral vragen over een week op controle te komen om de meting te herhalen. Indien bij de 2de meting nog steeds een te hoge bloeddruk vastgesteld wordt, zal een behandeling worden opgestart. Welke behandeling precies gekozen wordt hangt af van de ziekte die aan de basis ligt van de hoge bloeddruk.