delen via:

Veel drinken & plassen (PU PD)

Veel drinken en veel plassen is een veel voorkomende reden waarom mensen met hun huisdier bij de dierenarts komen. Dierenartsen noemen dit polyurie (veel plassen) en polydipsie (veel drinken), of nog korter: PU/PD.

Er zijn vele oorzaken van pu/pd:

 • nierfalen
 • leveraandoeningen
 • suikerziekte (Diabetus Mellitus)
 • baarmoederontsteking (pyometra)
 • onder invloed van geslachtshormonen
 • Ziekte van Cushing (tumor van de bijnier of hypofyse)
 • overmaat aan het hormoon aldosteron in het bloed (hyperaldosteronisme)
 • te hard werkende schildklier (hyperthyreoïdie)
 • tekort aan het hormoon vasopressine (Centrale Diabetus Insipidus)
 • ongevoeligheid voor de werking van vasopressine (Nefrogene Diabetus Insipidus)
 • bepaalde tumoren
 • bijwerking van bepaalde medicijnen (prednison)
 • overvuld hartzakje (pericardovervulling)
 • gedragsprobleem

Om een oorzaak vast te stellen is het belangrijk een uitgebreid klinisch onderzoek te doen. Ook een bloedonderzoek is van grote waarde. Bij ons in de praktijk kunnen we gelukkig de meest belangrijkste waardes zelf bepalen. Bloedonderzoek dat wij standaard doen bij pu/pd-patiënten is het checken van:

 • lever
 • nieren
 • suiker (glucose)
 • calcium

Op deze manier kunnen de belangrijkste oorzaken vaak gevonden worden. Voor de overige oorzaken is uitgebreider (bloed)onderzoek noodzakelijk.