delen via:

Update: Wegwerkzaamheden Hunnecum

Update: 1 oktober. De wegwerkzaamheden zijn afgerond. We zijn we normaal bereikbaar.

------------------------------------------------
Vanaf maandag 27 augustus zal in Hunnecum begonnen worden met de aanleg van nieuwe rioleringen. Dit houdt in dat gedurende een termijn van ongeveer vijf weken sprake kan zijn van enige verkeershinder.

Hond

In samenwerking met bouwbedrijf BLM proberen we gedurende deze periode de overlast zo veel mogelijk voor u te beperken. Indien er veranderingen zijn m.b.t. de route of het parkeren, dan zullen we dat via onze website kenbaar maken.