delen via:

Update: Wegwerkzaamheden Hunnecum

Update: vanaf maandag 24 september t/m vrijdag 28 september is de parkeerplaats van onze praktijk niet begaanbaar voor auto's. U kunt parkeren aan de overkant van de N298 (Hunnecum / Valkenburgerweg) bij herberg In den Haversack.

------------------------------------------------
Vanaf maandag 27 augustus zal in Hunnecum begonnen worden met de aanleg van nieuwe rioleringen. Dit houdt in dat gedurende een termijn van ongeveer vijf weken sprake kan zijn van enige verkeershinder.

Hond

In samenwerking met bouwbedrijf BLM proberen we gedurende deze periode de overlast zo veel mogelijk voor u te beperken. Indien er veranderingen zijn m.b.t. de route of het parkeren, dan zullen we dat via onze website kenbaar maken.